Aankondiging Digitale Algemene Ledenvergadering

18 mei 2020

Na het door de coronacrisis opschorten van onze algemene ledenvergadering van 26 maart,
ziet het er niet naar uit dat we voor eind juni een nieuwe vergadering kunnen plannen.
Wettelijk zijn we verplicht om binnen 4 maanden na het verstrijken van de vergaderdatum een nieuwe vergadering uit te schrijven.

Het bestuur moet proberen zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te borgen.

Daarom is het voornemen om deze vergadering elektronisch te organiseren uiterlijk voor 26 juni 2020 via e-mail. Hiervoor is door de overheid de mogelijkheid geschapen in de spoedwet.

Hiervoor zal de agenda en alle stukken van de algemene ledenvergadering op de website geplaatst worden en eventueel op verzoek worden toegezonden.

Naast de stukken zullen we in de agenda de voor te stellen besluiten aan de vergadering voorleggen.

De leden kunnen hierna schriftelijk aan het bestuur vragen stellen over de stukken en de voorgenomen besluiten of bezwaar aantekenen tegen deze voorgenomen besluiten. Deze vragen en bezwaren plaatsen we op de website en uiterlijk 24 juni 2020 de antwoorden.

Bij 20 tegenstemmen (de gebruikelijke hoeveelheid stemmen) van een voorgenomen besluit zullen dat besluit niet doorvoeren.

Alvorens de digitale ALV te starten geven wij u verder de gelegenheid om bezwaar te maken tegen deze wijze van vergaderen.

Indien u hiertegen bezwaar maakt vernemen wij dit graag per mail , onder vermelding van redenen, uiterlijk 1 juni 2020, op bestuur@gvcrimpenerhout.nl

Vereniging Golfpark Crimpenerhout
Terug

Copyright © - Vereniging Golfpark Crimpenerhout 2020 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Cookieverklaring

Designpro.nl | Z-IM.nl