Afstanden tot de green tekst

Afstanden tot de green

Er heerst nogal wat verwarring over hoe de afstanden op de scorekaart en op de borden bij de afslagplaatsen moeten worden geïnterpreteerd. In Nederland is het gebruikelijk dat de afstanden van de tee-box marker (tegel) tot midden green worden weergegeven. In veel andere landen is voorkant green gebruikelijk.

Op Crimpenerhout is dit dus ook midden green.

Bij de eerstvolgende productie van de scorekaarten zal dit worden meegenomen en op de kaarten worden vermeld.

NB. Om de exacte afstand te bepalen moet men dus plussen of minnen met het verschil tussen de tegel en de plaats van de tee-markers.

Afstandsmeters

De NGF staat per 1 januari 2014 het gebruik van afstandsmeters tijdens

NGF-wedstrijden toe. Deze toestemming geldt ook voor alle in verenigingsverband te spelen wedstrijden en alle Qualifying Kaarten.

Eén en ander wordt geregeld via een nieuwe Plaatselijke Regel (Local Rule) waarvan de volledige tekst als volgt luidt:

Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een apparaat gebruikt dat

ontworpen is om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen, beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, temperatuur, stokkeuze), overtreedt hij Regel 14-3, ongeacht of die extra functie werkelijk is gebruikt of uitgeschakeld is. Smartphones zijn niet toegestaan als afstandsmeter.

Noot 1: Een afstandsmeter die ook helling/’slope’/gradient kan meten, is niet toegestaan, zelfs als deze optie is uitgeschakeld.

Noot 2: Een afstandsmeter die de speler advies kan geven (bijvoorbeeld advies over de stok voor de volgende slag), is niet toegestaan, zelfs als deze optie is uitgeschakeld.

Noot 3: Voor het gebruik van telefoons in het algemeen, anders dan als afstandsmeter, wordt verwezen naar: (Clubreglement, het wedstrijdreglement, etc).

Straf voor het gebruiken van een afstandsmeter die niet is toegestaan:

Diskwalificatie op grond van Regel 14-3.

De meest gangbare vormen van afstandsmeters zijn:

a. Lasermeetinstrument. Uitvoeringen die ook in staat zijn hoogteverschil (slope) te meten zijn niet toegestaan.

b. GPS-horloges’ die voor een groot aantal banen de positie van de drager bepalen en de afstand naar de green van een specifieke hole geven.

c. GPS-applicatie op een smartphone. Hoewel de werking globaal dezelfde is als onder b. is het gevaar dat op de smartphone ook verboden meet- of rekenapplicaties geïnstalleerd zijn en derhalve NIET toegestaan.

Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten. Smartphones zijn niet toegestaan als afstandsmeter.

Straf voor het gebruiken van een afstandsmeter die niet is toegestaan:

Diskwalificatie op grond van Regel 14-3

Vereniging Golfpark Crimpenerhout logo
Vereniging Golfpark Crimpenerhout

Copyright © - Vereniging Golfpark Crimpenerhout 2024 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Cookieverklaring

Designpro.nl | Z-IM.nl