De golfregels toegepast op onze baan

De golfregels toegepast op onze baan

Lees informatie over onze baan

 

De golfregels toegepast op onze baan

 

Hole 1: Bosschages en hindernissen

De beste manier om hole 1 te spelen is om de bal rechts van de bunker te spelen waarna een redelijke toegang tot de green mogelijk is. Helaas lukt dat niet altijd en wat dan?

Enkele van de meest voorkomende situaties op hole 1, waarin heel vaak onjuist wordt gehandeld, zijn de volgende:

U slaat af en de bal komt in de grasstrook tussen het net van driving range en de bosschages. De bal ligt OUT OF BOUNDS en u heeft dus maar één optie en dat is: opnieuw afslaan met bijtelling van één strafslag.

U slaat af en de bal komt in de bosschages.

Welke opties u dan heeft?

 1. De bal spelen zoals deze ligt.
 2. De regel van de onspeelbare bal toepassen met de volgende opties, uiteraard altijd met één strafslag.
 • Drop een bal zo dicht mogelijk bij de plek waar u de laatste slag hebt gedaan. Als dat de afslagplaats is, mag u de bal weer opteeën.
 • Drop een bal achter het punt waar de bal lag op een rechte lijn die loopt vanaf de vlaggenstok door het punt waar de bal lag. U mag hierbij zover naar achteren als u wilt.
 • Drop een bal binnen twee stoklengten van de plek waar de bal lag, maar niet dichter bij de hole.

 

Bal onvindbaar: hier kunt u dan enkel de regel van de verloren bal toepassen, namelijk: met één strafslag, een bal spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld.

Aan de rechterzijde van de baan (hole 1) bevindt zich een hindernis.
Met een fijne slice naar rechts kunt u in deze hindernis terecht komen die is voorzien van rode palen. U moet nu dus de regels voor de hindernis toepassen, mits u zeker weet dat de bal in deze hindernis ligt. 
U zou dan in principe 4 mogelijkheden hebben om het spel voort te zetten, uiteraard altijd met één strafslag. U kunt echter niet droppen in een rechte lijn achter de hindernis waarmee de onderstaande 3 mogelijkheden overblijven:

 1. Is de bal in de hindernis, maar nog speelbaar, dan mag u deze spelen zonder straf. 
 2. U mag een bal spelen vanaf de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan, met een strafslag. Was dit de afslagplaats dan mag u de bal weer opteeën.
 3. U mag een bal droppen buiten de hindernis, binnen twee stoklengten van de plaats waar de bal de grens van de hindernis kruiste en natuurlijk nooit dichter bij de hole. Ook dit kost u één strafslag.  

Weet u niet zeker of de bal in de hindernis ligt, dan dient u de regel van de verloren bal toe te passen. U heeft dan de volgende optie:

Wanneer u geen provisionele bal heeft gespeeld moet u, met bijtelling van éénstrafslag, een bal spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal voor het laatst werd gespeeld. U moet de bal daar droppen. Als uw laatste slag op de afslagplaats was dan mag u daar de bal weer opteeën.

 

Hole 2: Hindernissen en out of bounds

Op deze hole worden, met name door spelers die spelen vanaf de gele afslagplaats, de meeste fouten gemaakt. Wat is hier het geval. U moet om de green te kunnen bereiken de bal spelen OVER de hindernis, aangegeven met gele palen. U slaat de bal, deze landt aan de overzijde, maar rolt alsnog terug in de hindernis. Wat we heel vaak zien is dat men dan een bal dropt, aan de overzijde van de hindernis, op de plaats waar deze de grond heeft geraakt.

Van belang is hier de vraag of de bal de hindernis is gepasseerd? Helaas is dat dus niet het geval.De bal ligt hier dus IN het water en is dus de hindernis NIET gepasseerd. U moet nu, met bijtelling van één strafslag, opnieuw een bal spelen met de volgende mogelijkheden.

 1. Een bal droppen achter de hindernis, op een rechte lijn vanaf de vlag, door het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis is gepasseerd. U mag hierbij zover naar achteren als u wilt.
 2. Opnieuw een bal spelen vanaf de plaats waar u de laatste bal hebt gespeeld. in dit geval dus vanaf de afslagplaats waarbij u weer opnieuw de bal mag opteeën.

Indien u dit niet doet en een bal aan de overzijde van de hindernis dropt en deze speelt, speelt u vanaf de verkeerde plaats en dat kost u twee strafslagen.

Het maakt echter wel uit waar de bal in het water rolt. Komt u in een van de twee kleine inhammen aan de rechterzijde terecht dan rijst de vraag: waar is de bal het laatst de grens van de hindernis gepasseerd? Bij deze inhammen zal dat in de meeste gevallen dus daar zijn en dan mag u een bal droppen in een rechte lijn vanaf de vlag, door het punt waar deze de grens van de hindernis het laatst is gepasseerd. U mag hierbij zover naar achteren als u wilt, u moet wel één strafslagbijtellen. (Voor verdere uitleg verwijs ik u naar de beschrijving bij Hole 5.

Slaat u de bal zo hard dat deze achter de green in de hindernis belandt, dan treft u daar rode palen aan. U heeft de volgende opties tot uw beschikking.

 1. Is de bal in de hindernis, maar nog speelbaar, dan mag u deze spelen zonder straf. 
 2. U mag een bal spelen vanaf de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan, met één strafslag. Was dit de afslagplaats dan mag u de bal weer opteeën.
 3. U mag een bal droppen buiten de hindernis, binnen twee stoklengten van de plaats waar de bal de grens van de hindernis kruiste en natuurlijk nooit dichter bij de hole. Ook dit kost u één strafslag.

Weet u niet zeker dat de bal in de hindernis ligt, dan dient u de regel van de verloren bal toe te passen. U heeft dan de volgende optie:

Wanneer u geen provisionele bal heeft gespeeld moet u, met bijtelling van éénstrafslag, een bal spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal voor het laatst werd gespeeld. U moet de bal daar droppen. Als uw laatste slag op de afslagplaats was dan mag u daar de bal weer opteeën.

Heeft u zo hard geslagen, met uw eerste of tweede slag, dat deze over de sloot richting fietspad is gegaan dan is de bal out of bounds. U heeft dan slechts één optie en wel: speel een nieuwe bal, met één strafslag, vanaf de plaats waar u uw laatste bal heeft geslagen.

 

Hole 3: Hindernissen, verkeerde green, out of bounds

Hole 3 is gezegend met veel hindernissen die problemen kunnen opleveren.
Het feest begint bij de gele afslag waar op heel korte afstand een tweetal hindernissen (gele palen) zijn gesitueerd terwijl de gehele linkerkant van deze hole voorzien is van witte out of bounds palen.
Voor de rode afslag is er slechts één hindernis waarvoor onderstaande ook geldt. U slaat af en de bal komt in de eerste of tweede hindernis.

 1. U mag met bijtelling van één strafslag een bal spelen vanaf de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan. In dit geval dus de afslagplaats en dan mag u opteeën.
 2. Met bijtelling van één strafslag mag u de bal droppen in een rechte lijn naar achteren gerekend vanaf de vlag door het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis is gepasseerd. U mag zover naar achteren als u wilt.
 3. Ligt de bal in de hindernis (achter de gele palen) maar u kunt deze nog spelen dan mag dat uiteraard en zonder strafslag. 

U slaat af en de bal gaat out of bounds, Dan is er slechts één optie:

Met bijtelling van één strafslag een nieuwe bal spelen vanaf de afslagplaats waarbij u ook weer de bal mag opteeën. U kunt dus in principe NOOIT een bal droppen!
Indien u niet zeker weet of de bal out of bounds is gegaan, maar u bent bang van wel, SLA DAN ALTIJD EEN PROVISIONELE BAL. U bevordert hiermee de doorstroming door de baan want, indien de bal wel out of bounds ligt of indien u de bal niet kunt vinden (verloren bal) zou u terug moeten naar de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan en een nieuwe bal spelen met bijtelling van één strafslag. Nu kunt u met bijtelling van één strafslag verder spelen met uw provisionele bal.

U slaat af en de bal landt op de green van Hole 5. U ligt nu dus op de verkeerde green en mag hier NOOIT vanaf spelen. U dropt de bal, zonder straf, op het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering (naast de green) maar nooit dichter bij de hole, en speelt vanaf die plek.

Aan de rechterzijde van deze hole staan rode palen, en ook hier moet u de regel van de hindernis toepassen.
De hier aanwezige witte palen hebben voor het spelen van hole 3 GEEN betekenis, die staan er voor het spelen van Hole 5 !!! (Local Rule).

Wat kunt u doen als u in de hindernis terecht komt?

 1. Ligt de bal in de hindernis (achter de rode palen) maar u kunt deze nog spelen dan mag dat uiteraard en zonder strafslag. 
 2. U mag met bijtelling van één strafslageen bal spelen vanaf de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan. Als dit de afslagplaats was dan mag u opteeën.
 3. U mag met bijtelling van één strafslag, een bal droppen buiten de hindernis, binnen 2 stoklengten van de plaats waar deze de grens van de hindernis kruiste en natuurlijk nooit dichter bij de hole.

 

Hole 4: Out of bounds, kwetsbaar milieu en GUR

Voor we op Hole 4 gaan afslaan is het zaak altijd heel goed op te letten of de spelers van de voorgaande flight op een veilige afstand zijn, dat wil zeggen als zij klaar zijn met afslaan op hole 5. Gaat de bal in de richting van deze spelers, roep dan altijd met de luidste stem die u heeft: FORE!

Aan de rechterkant startend bij de sloot achter de gele tee-box is een hindernis. Deze loopt ongeveer tot de hoogte van de gele tee-box van hole 5. Het eerste deel van deze hindernis heeft een afwateringsgeul, tevens is deze aangemerkt als een Gebied met een Kwetsbaar Milieu en herkenbaar aan de rode palen met een groene kop. Indien het bekend is of het praktisch zeker is dat de bal hierin ligt, dan dient u, met één strafslag, te handelen volgens regel 17.1. Het betreden van- of spelen vanuit dit gebied is niet toegestaan.

Op deze hole wordt het meest gezondigd tegen de regel bij Out of Bounds.
De gehele linkerzijde van deze hole, maar ook de gehele achterzijde van de green is voorzien van witte palen en dus out of bounds.
Slaat u de bal out of bounds dan heeft u slechts één optie en dat is:
speel een nieuwe bal, vanaf de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan met bijtelling van één strafslag. Was uw laatste slag op de afslagplaats dan mag u daar de bal weer opteeën.

De bal ligt out of bounds indien deze geheel out of bounds is, dus achter de denkbeeldige lijn aan de voorzijde van de out of bounds palen.

Ook bij een tweede of derde slag naar de hole waarbij de bal over de green heen rolt en dan out of bounds gaat geldt deze regel. Ook in dat geval moet u, met bijtelling van één strafslag, een nieuwe bal slaan vanaf de plaats waar uw laatste slag heeft gedaan. Wat we vaak zien gebeuren is dat men een bal dropt bij het punt waar de bal de out of bounds lijn is gepasseerd en DAT MAG NOOIT!
Doet u dit, dan speelt u van de verkeerde plaats en dat kost u twee strafslagen.

Aan de rechterzijde van deze hole, voor de afslag van hole 5, bevindt zich een heel groot gebied met GUR. U mag hier buiten de GUR de bal droppen, niet dichter bij de hole. 

Indien u niet zeker weet of de bal out of bounds is gegaan, maar u bent bang van wel, SLA DAN ALTIJD EEN PROVISIONELE BAL. U bevordert hiermee de doorstroming door de baan want, indien de bal wel out of bounds ligt, of u kunt de bal niet vinden (verloren bal) zou u terug moeten naar de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan en een nieuwe bal spelen met bijtelling van één strafslag. Nu kunt u met bijtelling van één strafslag verder spelen met uw provisionele bal.

Als u, na het spelen van een provisionele bal, uw oorspronkelijke bal terugvindt dan moet u altijd met deze oorspronkelijke bal verder spelen. Ook wanneer deze onspeelbaar ligt. Indien u in zo’n situatie verder speelt met de provisionele bal dan speelt u met de verkeerde bal, dit kost u dan twee strafslagen.

Wanneer wordt de provisionele bal de bal in het spel:

 • De speler mag een provisionele bal spelen totdat hij de plaats bereikt waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt. Indien hij een slag doet naar de provisionele bal van de plaats waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt, of van een punt dichter bij de hole dan die plaats, is de oorspronkelijke bal verloren en wordt de provisionele bal de bal in het spel met de straf van slag en afstand (één strafslag).

Indien de oorspronkelijke bal verloren is buiten een hindernis, of indien hij buiten de baan ligt, wordt de provisionele bal de bal in het spel met de straf van slag en afstand.

Uitzondering: Indien het bekend is of praktisch zeker dat de oorspronkelijke bal die niet is gevonden, bewogen is door een outside agency, of in een obstakel of een abnormale terreinomstandigheid ligt, mag de speler handelen volgens de Regel die van toepassing is.

Wanneer moet de provisionele bal worden opgegeven.

Indien de oorspronkelijke bal niet verloren is, en ook niet buiten de baan ligt, moet de speler de provisionele bal opgeven en met de oorspronkelijke bal verder spelen.

Vindt u de bal niet binnen drie minuten nadat u bent begonnen met zoeken, dan is de bal automatisch een verloren bal geworden. U moet dan terug naar de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan, met bijtelling van één strafslag. Was uw laatste slag op de afslagplaats dan mag u daar weer opteeën.

Tenslotte is op deze hole nog een Local Rule van toepassing. 

Hoogspanning Kabels en Masten

Indien de bal deze raakt moet de speler de slag laten vervallen en opnieuw een bal spelen, vanaf de plaats waar deze laatste slag werd gedaan, zonder staf.

 

Hole 5: Hindernissen en out of bounds

Voor velen van ons een van de lastigste holes om te spelen, want oh oh het gevaar is zo groot dat je in het water terecht komt.

Echte longhitters willen graag proberen om vanaf de afslagplaats in één keer over de waterhindernis richting green te gaan. Ter bescherming van de spelers op hole 3 is er een Local Rule gemaakt die het volgende bepaalt:

Tijdens het spelen van hole 5 is het gedeelte dat grenst aan de hindernis (van hole 3) 'buiten de baan'.

Er staan aan de zijde van hole 3 dus witte out of bounds palen, aan beide kanten afgesloten met een circa 1 meter hoge witte paal. De bal is dus out of bounds als hij aan de overkant van de afslagplaats ligt tussen de beide hoge palen. Slaat u de bal verder op de fairway van hole 3, ook dan is sprake van out of bounds. Ook als u met uw tweede of derde slag hier terecht komt is er dus sprake van out of bounds.
Mag ik dan niet vanaf de afslagplaats rechtstreeks naar de green van hole 5. 
Ja natuurlijk mag dat, de bal moet dan echter wel terecht komen achter de verste witte paal of de loodlijn daarop richting fietspad. Is de bal out of bounds, dan heeft u slechts één optie en wel een nieuwe bal spelen vanaf de plaats waar u uw laatste slag hebt gedaan met bijtelling van één strafslag. Was uw laatste slag op de afslagplaats dan mag u weer opnieuw opteeën.

Bedenk wel dat de veiligheid van spelers op hole 3 in gevaar komt als u een afzwaaier produceert. Zorg ervoor dat u en uw flightgenoten goed bij stem zijn, zodat u indien nodig een luid “FORE”kunt laten horen.

Het eerste deel van de hindernis rechts is voorzien van rode palen. Gaat de bal hier de hindernis in, dan heeft u de volgende mogelijkheden om verder te spelen. 
 

 1. U mag met bijtelling van één strafslag een bal spelen vanaf de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan. Als dit de afslagplaats was dan mag u opteeën.
 2. Ligt de bal in de hindernis (achter de rode palen) maar u kunt deze nog spelen dan mag dat uiteraard en zonder strafslag. 
 3. U mag met bijtelling van één strafslag, een bal droppen buiten de hindernis, binnen 2 stoklengten van de plaats waar deze de grens van de hindernis kruiste en natuurlijk nooit dichter bij de hole.

Verderop gaat dit over in gele palen, die ook aan de overzijde staan, vanaf de hoge witte paal naar links gezien is er dus al sprake van een hindernis.
Ook als de bal onverhoopt eerst op de kant is geweest en daarna alsnog terug het water inrolt, bent u de hindernis NIET GEPASSEERD. U zult ook een van onderstaande mogelijkheden moeten kiezen. Een veel gemaakte fout is dat men een bal dropt aan de overzijde en vervolgens verder speelt vanaf dat punt. Doet u dat dan speelt u vanaf de verkeerde plaats en heeft u maar liefst twee strafslagen opgelopen.

Komt de bal hier in het water dan heeft u de volgende mogelijkheden om het spel te vervolgen:

 1. U mag met bijtelling van één strafslag een bal spelen vanaf de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan. Als dit de afslagplaats was dan mag u opteeën.
 2. Ligt de bal in de hindernis (achter de gele palen) maar u kunt deze nog spelen dan mag dat uiteraard en zonder strafslag. 
 3. Met bijtelling van één strafslag mag u de bal droppen in een rechte lijn naar achteren gerekend vanaf de vlag door het punt waar de bal het laatst de grens van de waterhindernis is gepasseerd – en dus NIET waar de bal het water is ingegaan – en zover naar achteren als u wilt.

Als u een bal speelt vanaf de overzijde van de hindernis (aan de kant van de green dus), en de bal komt alsnog in de hindernis, dan heeft u hier weer de mogelijkheden van de hindernis die al eerder zijn genoemd. 

Er is echter een uitzondering en wel de volgende: U speelt de bal van vóór de hindernis en deze gaat er overheen en komt vervolgens in het inhammetje links van de brug alsnog in de hindernis. Het gaat nu om de vraag:

 • waar is de bal het laatst de grens van de hindernis gepasseerd?

En dat is bij het inhammetje. 
Op basis van Regel 17 mag u dus een bal droppen op een rechte lijn vanuit de vlag door het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis is gepasseerd. En dit zou dus nog net op de landtong voor het inhammetje kunnen zijn; lukt dit in verband met de verplichte rechte lijn naar de vlag niet, dan moet u vóór het bruggetje een plek vinden.

Als de bal op het bruggetje tot stilstand komt ligt de bal op een vast obstakel in de hindernis. De hindernis regel is dan van toepassing.

 

Hole 6: Hindernissen en bosschages 

Afslag vanaf Geel/Rood

De bal is de hindernis pas gepasseerd als deze ook daadwerkelijk aan de overzijde op de baan ligt. Als de bal terug de hindernis in rolt bent u de hindernis dus NIET gepasseerd en moet u de regel van de hindernis toepassen.
U moet nu, met bijtelling van één strafslag, opnieuw een bal spelen met de volgende mogelijkheden.

 1. Een bal droppen achter de hindernis, op een rechte lijn vanaf de vlag, door het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis is gepasseerd. U mag hierbij zover naar achteren als u wilt, dus tussen afslagplaats en het water.
 2. Opnieuw een bal spelen vanaf de plaats waar u de laatste bal hebt gespeeld.
  In dit geval dus vanaf de afslagplaats waarbij u weer opnieuw de bal mag opteeën.
 3. Ligt de bal in de hindernis, maar u kunt deze nog spelen dan mag dat uiteraard, zonder strafslag.

Indien u dit niet doet en een bal aan de overzijde van de hindernis dropt en deze speelt, speelt u vanaf de verkeerde plaats en dat levert u twee strafslagenop.

Aan de rechterzijde van de fairway en achter de green zijn nog twee gebieden met bosschages.

Slaat u de bal in de bosschages dan hebt u de volgende opties:

 1. De bal spelen zoals deze ligt.
 2. De regel van de onspeelbare bal toepassen met de volgende opties, uiteraard altijd met één strafslag. 
  • Drop een bal zo dicht mogelijk bij de plek waar u de laatste slag hebt gedaan. Als dat de afslagplaats is, mag u de bal weer opteeën. 
  • Drop een bal achter het punt waar de bal lag op een rechte lijn die loopt vanaf de vlaggenstok door het punt waar de bal lag. U mag hierbij zover naar achteren als u wilt.
  • Drop een bal binnen twee stoklengten van de plek waar de bal lag, maar niet dichter bij de hole.

Bal niet gevonden dan de regel van de verloren bal toepassen.

 

Hole 7: Bosschages en bunkers

Een hole met weinig hindernissen of het zouden de fairway bunker rechts en uiteraard de uitgebreide bunker voor de green en de diepe bunker aan de achterzijde van de green moeten zijn.

Aan beide zijden van de fairway bevinden zich bosschages. Indien u de bal in de richting van deze bosschages slaat, sla dan altijd eerst een provisionele bal. Dat bespaart u teruglopen naar de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan, want als u de bal niet kunt vinden is er sprake van een verloren bal en dan moet u, met één strafslag, een bal spelen vanaf de plek waar u uw laatste slag heeft gedaan.

Slaat u de bal in de bosschages dan hebt u de volgende opties:

 1. De bal spelen zoals deze ligt.
 2. De regel van de onspeelbare bal toepassen met de volgende opties, uiteraard altijd met één strafslag.
  • Drop een bal zo dicht mogelijk bij de plek waar u de laatste slag hebt gedaan. Als dat de afslagplaats is, mag u de bal weer opteeën.
  • Drop een bal achter het punt waar de bal lag op een rechte lijn die loopt vanaf de vlaggenstok door het punt waar de bal lag. U mag hierbij zover naar achteren als u wilt.
  • Drop een bal binnen twee stoklengten van de plek waar de bal lag, maar niet dichter bij de hole.

De bal komt in een van de bunkers terecht, welke mogelijkheden zijn er dan?

Indien u denkt de bal te kunnen spelen, dan is er uiteraard niets aan de hand.

Let wel goed op de volgende beperkingen voor het aanraken van zand in een bunker voordat je een slag doet naar je bal:

 • Het is niet toegestaan om opzettelijk het zand aan te raken met je hand, een club of hark om de conditie van het zand te testen.
 • Met je club het zand aan te raken in het gebied direct voor of achter je bal.
 • Bij het doen van een oefenswing.
 • Bij het maken van je backswing voor een slag.

Wanneer u deze regel overtreedt dan kost dattwee strafslagen.

De volgende handelingen zijn wel toegestaan in de bunker:

 • Verwijderen van losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels.
 • Je voeten ingraven om je stand in te nemen voor een oefenswing of de slag.
 • Clubs, uitrusting of andere voorwerpen in de bunker plaatsen.
 • Meten, markeren, opnemen, terugplaatsen of andere handelingen die volgens de regels zijn toegestaan;
 • Op een club leunen om te rusten, in balans te blijven of om een val te voorkomen.

Wat nu indien de bal onspeelbaar blijkt te liggen, bijvoorbeeld net onder de grasrand van de bunker. U heeft nu vier mogelijkheden om verder te kunnen spelen, met 1 of twee strafslagen, nadat u de bal eerst onspeelbaar hebt verklaard.

Opnieuw een bal slaan vanaf het punt waar u uw laatste slag heeft gedaan. Als dit op de afslagplaats was mag u weer opteeën.

Een bal droppen binnen 2 stoklengten in de bunker vanaf het dichtstbijzijnde punt waar u met het maken van uw slag, het innemen van uw stand en de ligging van de bal, geen hinder meer ondervindt en niet dichter bij de hole en in de bunker.

 1. Een bal droppen in de bunker op een rechte lijn vanaf de vlag door het punt waar de bal was op het moment dat deze onspeelbaar werd verklaard.
 2. Een bal droppen op een rechte lijn vanaf de vlag door het punt waar de bal was op het moment dat deze onspeelbaar werd verklaard. Dit mag buiten de bunker maar in dat geval krijgt u2 strafslagen.    

Bijzonderheid in de bunker met tijdelijk water (regel 16.1c), dit mag u gratis in de bunker ontwijken.
Bij tijdelijk water in de bunker kunt er ook voor kiezen om buiten de bunker te droppen met 1 strafslag. 
Drop een bal achter het punt waar de bal lag op een rechte lijn die loopt vanaf de vlaggenstok door het punt waar de bal lag buiten de bunker zodra u een slag kunt maken.Zie ook afbeelding hieronder.

En ja vergeet het niet, bent u in de bunker geweest, dan deze ALTIJD AANHARKEN. U wilt toch zelf ook niet dat de bal in de voetafdruk van uw voorganger komt te liggen.

Als u in een bunker de bal wilt identificeren volg dan altijd de juiste procedure:
Deze procedure geldt ook elders op de baan.

 1. Markeer de ligplaats van de bal met bijvoorbeeld een tee.
 2. Neem de bal op en controleer of het de bal is, let op NIET verder schoonmaken als nodig is ter identificatie. Anders loopt u tegen een strafslag aan.
 3. Plaats de bal terug en zorg ervoor dat de ligging identiek is aan de situatie die vooraf ging aan de identificatie.

 

Hole 8: Bosschages, out of bounds en hindernissen

De langste hole op onze prachtige baan, een volwaardige Par 5.

De moeilijkheid zit hem voor velen in de lengte van deze hole, maar bedenk goed dat u met 3 slagen van zo’n 100-130 meter ook vlak voor de hindernis bent.

De gehele linkerzijde van deze hole is Out of Bounds, met uitzondering van een klein stukje bij de hindernis. Met behulp van witte (Out of Bounds) en gele palen is hier duidelijk aangegeven waar Out of Bounds eindigt en overgaat in de hindernis, aan de overzijde van het water uiteraard omgekeerd. 
Slaat u de bal Out of Bounds , dan heeft u slechts één optie om het spel voort te zetten:

Sla een nieuwe bal vanaf de plek waar u uw laatste slag heeft gedaan en tel één strafslag op bij uw score. Sloeg u vanaf de afslagplaats, dan mag u weer opteeën.

Als u niet zeker weet of de bal daadwerkelijk Out of Bounds is, sla dan altijd een provisionele bal. U kunt dan in ieder geval, indien de bal Out of Bounds is c.q. niet gevonden wordt, altijd verder spelen zonder terug te moeten naar de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan.

Aan de rechterzijde van de fairway bevinden zich bosschages. Indien u de bal in de richting van deze bosschages slaat, sla dan altijd eerst een provisionele bal. Dat bespaart u teruglopen naar de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan, want als u de bal niet kunt vinden is er sprake van een verloren bal en dan moet u, met één strafslag, een bal spelen vanaf de plek waar u uw laatste slag heeft gedaan.

Slaat u de bal in de bosschages dan hebt u de volgende opties:

 1. De bal spelen zoals deze ligt.
 2. De regel van de onspeelbare bal toepassen met de volgende opties, uiteraard altijd met één strafslag.
  • Drop een bal zo dicht mogelijk bij de plek waar u de laatste slag hebt gedaan. Als dat de afslagplaats is, mag u de bal weer opteeën.
  • Drop een bal achter het punt waar de bal lag op een rechte lijn die loopt vanaf de vlaggenstok door het punt waar de bal lag. U mag hierbij zover naar achteren als u wilt.
  • Drop een bal binnen twee stoklengten van de plek waar de bal lag, maar niet dichter bij de hole.

De gehele hindernis is voorzien van gele palen, dus gelden hier de regels van de gele hindernis. U bent de hindernis pas gepasseerd als de bal aan de overzijde van de hindernis ligt. Speelt u de bal in het water dan mag u een bal droppen op een punt, gerekend vanaf de vlag door het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis is gepasseerd, waarbij u zover naar achteren mag als u wilt. U krijgt hiervoor altijd één strafslag. Uiteraard mag u ook een bal droppen op de plaats vanwaar u deze pechslag speelde.

Indien u de bal rechts vanaf de fairway heeft geslagen en deze belandt alsnog links in de hindernis, dan is het soms niet goed mogelijk om het punt te bepalen dat ligt op de rechte lijn vanaf de vlaggenstok door de plek waar de bal de hindernis is gepasseerd. In dat geval moet u het punt kiezen dat daar zo dicht mogelijk bij ligt, maar in ieder geval nooit dichter bij de hole. De bal droppen aan de overzijde van de hindernis is dus nooit een optie. Doet u dat wel dan speelt u vanaf de verkeerde plaats en krijgt u twee strafslagen.

Let er vervolgens goed op dat de gehele linkerzijde van de baan, na de hindernis, Out of Bounds is. Dus bij een te harde slag vanaf de baan richting de vlag, waarbij deze links in het water verdwijnt, heeft u slechts één optie: opnieuw een bal spelen vanaf de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan met bijtelling van één strafslag.

We zien ook hier nog wel eens dat spelers een bal droppen bij het water, maar helaas, dat kan dus absoluut niet volgens de regels. Deze spelers krijgen twee strafslagenomdat zij vanaf een verkeerde plaats spelen.

 

Hole 9: Out of bounds, bunkers en hindernissen

Op deze laatste hole zijn aan de linkerzijde van de gele- en rode afslagplaats netten neergezet, dit ter bescherming van de gebruikers van de tuintjes aan de linkerkant.

De gehele linkerzijde van deze hole is Out of Bounds hetgeen duidelijk met witte palen is aangegeven. Voor de netten geldt dat, indien de bal onder (tussen de palen) of achter het net terecht komt, dit ook Out of Bounds is, ook al zou u die bal eventueel nog kunnen spelen.
Dit is aangegeven door de witte verf onder op de palen waaraan de netten zijn opgehangen. En inmiddels weet u het wel, indien de bal Out of Bounds is dan heeft u slechts één optie, een nieuwe bal spelen vanaf de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan met bijtelling van één strafslag. Was dit op de afslagplaats dan mag u weer opteeën.

Komt de bal nu vlak voor het net te liggen en kunt u deze NIET spelen, dan moet u de bal onspeelbaar verklaren en de regel van de onspeelbare bal toepassen. Omdat het net is voorzien van de out of bounds markering (witte verf op de palen) is het dus per definitie géén vast obstakel!!! U krijgt hier dus ALTIJD minimaal één strafslag..

Ligt de bal onspeelbaar dan kunt u kiezen uit een van de drie volgende mogelijkheden:

 1. Drop een bal zo dicht mogelijk bij de plek waar u uw laatste slag heeft gedaan. Als dat de afslagplaats was dan mag u weer opteeën.
 2. Drop een bal achter het punt waar de bal lag op een rechte lijn die loopt vanaf de vlag door het punt waar de bal lag. U mag hierbij zover naar achteren als u wilt. 
  (hier uiteraard gezien de positie van de netten onmogelijk)
 3. Drop een bal binnen twee stoklengten van de plek waar de bal lag, maar nooit dichter bij de hole.

In alle drie de gevallen loopt u dus één strafslag op.

Aan de rechterkant voor de bunker en achter de green bevinden zich bosschages. Indien u de bal in de richting van deze bosschages slaat, sla dan altijd eerst een provisionele bal. Dat bespaart u teruglopen naar de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan, want als u de bal niet kunt vinden is er sprake van een verloren bal en dan moet u, met één strafslag, een bal spelen vanaf de plek waar u uw laatste slag heeft gedaan.

Slaat u de bal in de bosschages dan hebt u de volgende opties:

 1. De bal spelen zoals deze ligt.
 2. De regel van de onspeelbare bal toepassen met de volgende opties, uiteraard altijd met één strafslag.
  • Drop een bal zo dicht mogelijk bij de plek waar u de laatste slag hebt gedaan. Als dat de afslagplaats is, mag u de bal weer opteeën.
  • Drop een bal binnen twee stoklengten van de plek waar de bal lag, maar niet dichter bij de hole.
  • Drop een bal achter het punt waar de bal lag op een rechte lijn die loopt vanaf de vlaggenstok door het punt waar de bal lag. U mag hierbij zover naar achteren als u wilt.

Komt de bal aan de rechterzijde in het water dan is er sprake van een hindernis. 
U kunt dan de regels voor de hindernis toepassen. 

 1. U mag de bal spelen zoals die ligt. 
 2. U mag, met bijtelling van één strafslag, een bal spelen vanaf de plaats waar u de laatste slag deed.
 3. U mag een bal droppen buiten de hindernis binnen twee stoklengten van de plaats waar de bal het laatst de grens van de hindernis gepasseerd is, maar nooit dichter bij de hole. Ook hier krijgt u één strafslag.

 

Vereniging Golfpark Crimpenerhout logo
Vereniging Golfpark Crimpenerhout

Copyright © - Vereniging Golfpark Crimpenerhout 2024 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Cookieverklaring

Designpro.nl | Z-IM.nl