Hole 1 tekst

Hole 1: Bosschages en hindernissen

De beste manier om hole 1 te spelen is om de bal rechts van de bunker te spelen waarna een redelijke toegang tot de green mogelijk is. Helaas lukt dat niet altijd en wat dan?

Enkele van de meest voorkomende situaties op hole 1, waarin heel vaak onjuist wordt gehandeld, zijn de volgende:

U slaat af en de bal komt in de grasstrook tussen het net van driving range en de bosschages. De bal ligt OUT OF BOUNDS en u heeft dus maar één optie en dat is: opnieuw afslaan met bijtelling van één strafslag.

U slaat af en de bal komt in de bosschages.

Welke opties u dan heeft?

  1. De bal spelen zoals deze ligt.
  2. De regel van de onspeelbare bal toepassen met de volgende opties, uiteraard altijd met één strafslag.
  • Drop een bal zo dicht mogelijk bij de plek waar u de laatste slag hebt gedaan. Als dat de afslagplaats is, mag u de bal weer opteeën.
  • Drop een bal achter het punt waar de bal lag op een rechte lijn die loopt vanaf de vlaggenstok door het punt waar de bal lag. U mag hierbij zover naar achteren als u wilt.
  • Drop een bal binnen twee stoklengten van de plek waar de bal lag, maar niet dichter bij de hole.

 

Bal onvindbaar: hier kunt u dan enkel de regel van de verloren bal toepassen, namelijk: met één strafslag, een bal spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld.

Aan de rechterzijde van de baan (hole 1) bevindt zich een hindernis.
Met een fijne slice naar rechts kunt u in deze hindernis terecht komen die is voorzien van rode palen. U moet nu dus de regels voor de hindernis toepassen, mits u zeker weet dat de bal in deze hindernis ligt. 
U zou dan in principe 4 mogelijkheden hebben om het spel voort te zetten, uiteraard altijd met één strafslag. U kunt echter niet droppen in een rechte lijn achter de hindernis waarmee de onderstaande 3 mogelijkheden overblijven:

  1. Is de bal in de hindernis, maar nog speelbaar, dan mag u deze spelen zonder straf. 
  2. U mag een bal spelen vanaf de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan, met een strafslag. Was dit de afslagplaats dan mag u de bal weer opteeën.
  3. U mag een bal droppen buiten de hindernis, binnen twee stoklengten van de plaats waar de bal de grens van de hindernis kruiste en natuurlijk nooit dichter bij de hole. Ook dit kost u één strafslag.  

Weet u niet zeker of de bal in de hindernis ligt, dan dient u de regel van de verloren bal toe te passen. U heeft dan de volgende optie:

Wanneer u geen provisionele bal heeft gespeeld moet u, met bijtelling van éénstrafslag, een bal spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal voor het laatst werd gespeeld. U moet de bal daar droppen. Als uw laatste slag op de afslagplaats was dan mag u daar de bal weer opteeën.

 

Vereniging Golfpark Crimpenerhout logo
Vereniging Golfpark Crimpenerhout

Copyright © - Vereniging Golfpark Crimpenerhout 2024 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Cookieverklaring

Designpro.nl | Z-IM.nl