Hole 2 tekst

Hole 2: Hindernissen en out of bounds

Op deze hole worden, met name door spelers die spelen vanaf de gele afslagplaats, de meeste fouten gemaakt. Wat is hier het geval. U moet om de green te kunnen bereiken de bal spelen OVER de hindernis, aangegeven met gele palen. U slaat de bal, deze landt aan de overzijde, maar rolt alsnog terug in de hindernis. Wat we heel vaak zien is dat men dan een bal dropt, aan de overzijde van de hindernis, op de plaats waar deze de grond heeft geraakt.

Van belang is hier de vraag of de bal de hindernis is gepasseerd? Helaas is dat dus niet het geval.De bal ligt hier dus IN het water en is dus de hindernis NIET gepasseerd. U moet nu, met bijtelling van één strafslag, opnieuw een bal spelen met de volgende mogelijkheden.

  1. Een bal droppen achter de hindernis, op een rechte lijn vanaf de vlag, door het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis is gepasseerd. U mag hierbij zover naar achteren als u wilt.
  2. Opnieuw een bal spelen vanaf de plaats waar u de laatste bal hebt gespeeld. in dit geval dus vanaf de afslagplaats waarbij u weer opnieuw de bal mag opteeën.

Indien u dit niet doet en een bal aan de overzijde van de hindernis dropt en deze speelt, speelt u vanaf de verkeerde plaats en dat kost u twee strafslagen.

Het maakt echter wel uit waar de bal in het water rolt. Komt u in een van de twee kleine inhammen aan de rechterzijde terecht dan rijst de vraag: waar is de bal het laatst de grens van de hindernis gepasseerd? Bij deze inhammen zal dat in de meeste gevallen dus daar zijn en dan mag u een bal droppen in een rechte lijn vanaf de vlag, door het punt waar deze de grens van de hindernis het laatst is gepasseerd. U mag hierbij zover naar achteren als u wilt, u moet wel één strafslagbijtellen. (Voor verdere uitleg verwijs ik u naar de beschrijving bij Hole 5.

Slaat u de bal zo hard dat deze achter de green in de hindernis belandt, dan treft u daar rode palen aan. U heeft de volgende opties tot uw beschikking.

  1. Is de bal in de hindernis, maar nog speelbaar, dan mag u deze spelen zonder straf. 
  2. U mag een bal spelen vanaf de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan, met één strafslag. Was dit de afslagplaats dan mag u de bal weer opteeën.
  3. U mag een bal droppen buiten de hindernis, binnen twee stoklengten van de plaats waar de bal de grens van de hindernis kruiste en natuurlijk nooit dichter bij de hole. Ook dit kost u één strafslag.

Weet u niet zeker dat de bal in de hindernis ligt, dan dient u de regel van de verloren bal toe te passen. U heeft dan de volgende optie:

Wanneer u geen provisionele bal heeft gespeeld moet u, met bijtelling van éénstrafslag, een bal spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal voor het laatst werd gespeeld. U moet de bal daar droppen. Als uw laatste slag op de afslagplaats was dan mag u daar de bal weer opteeën.

Heeft u zo hard geslagen, met uw eerste of tweede slag, dat deze over de sloot richting fietspad is gegaan dan is de bal out of bounds. U heeft dan slechts één optie en wel: speel een nieuwe bal, met één strafslag, vanaf de plaats waar u uw laatste bal heeft geslagen.

 

Vereniging Golfpark Crimpenerhout logo
Vereniging Golfpark Crimpenerhout

Copyright © - Vereniging Golfpark Crimpenerhout 2024 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Cookieverklaring

Designpro.nl | Z-IM.nl