Hole 3 tekst

Hole 3: Hindernissen, verkeerde green, out of bounds

Hole 3 is gezegend met veel hindernissen die problemen kunnen opleveren.
Het feest begint bij de gele afslag waar op heel korte afstand een tweetal hindernissen (gele palen) zijn gesitueerd terwijl de gehele linkerkant van deze hole voorzien is van witte out of bounds palen.
Voor de rode afslag is er slechts één hindernis waarvoor onderstaande ook geldt. U slaat af en de bal komt in de eerste of tweede hindernis.

  1. U mag met bijtelling van één strafslag een bal spelen vanaf de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan. In dit geval dus de afslagplaats en dan mag u opteeën.
  2. Met bijtelling van één strafslag mag u de bal droppen in een rechte lijn naar achteren gerekend vanaf de vlag door het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis is gepasseerd. U mag zover naar achteren als u wilt.
  3. Ligt de bal in de hindernis (achter de gele palen) maar u kunt deze nog spelen dan mag dat uiteraard en zonder strafslag. 

U slaat af en de bal gaat out of bounds, Dan is er slechts één optie:

Met bijtelling van één strafslag een nieuwe bal spelen vanaf de afslagplaats waarbij u ook weer de bal mag opteeën. U kunt dus in principe NOOIT een bal droppen!
Indien u niet zeker weet of de bal out of bounds is gegaan, maar u bent bang van wel, SLA DAN ALTIJD EEN PROVISIONELE BAL. U bevordert hiermee de doorstroming door de baan want, indien de bal wel out of bounds ligt of indien u de bal niet kunt vinden (verloren bal) zou u terug moeten naar de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan en een nieuwe bal spelen met bijtelling van één strafslag. Nu kunt u met bijtelling van één strafslag verder spelen met uw provisionele bal.

U slaat af en de bal landt op de green van Hole 5. U ligt nu dus op de verkeerde green en mag hier NOOIT vanaf spelen. U dropt de bal, zonder straf, op het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering (naast de green) maar nooit dichter bij de hole, en speelt vanaf die plek.

Aan de rechterzijde van deze hole staan rode palen, en ook hier moet u de regel van de hindernis toepassen.
De hier aanwezige witte palen hebben voor het spelen van hole 3 GEEN betekenis, die staan er voor het spelen van Hole 5 !!! (Local Rule).

Wat kunt u doen als u in de hindernis terecht komt?

  1. Ligt de bal in de hindernis (achter de rode palen) maar u kunt deze nog spelen dan mag dat uiteraard en zonder strafslag. 
  2. U mag met bijtelling van één strafslageen bal spelen vanaf de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan. Als dit de afslagplaats was dan mag u opteeën.
  3. U mag met bijtelling van één strafslag, een bal droppen buiten de hindernis, binnen 2 stoklengten van de plaats waar deze de grens van de hindernis kruiste en natuurlijk nooit dichter bij de hole.
Vereniging Golfpark Crimpenerhout logo
Vereniging Golfpark Crimpenerhout

Copyright © - Vereniging Golfpark Crimpenerhout 2024 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Cookieverklaring

Designpro.nl | Z-IM.nl