Hole 4 tekst

Hole 4: Out of bounds, kwetsbaar milieu en GUR

Voor we op Hole 4 gaan afslaan is het zaak altijd heel goed op te letten of de spelers van de voorgaande flight op een veilige afstand zijn, dat wil zeggen als zij klaar zijn met afslaan op hole 5. Gaat de bal in de richting van deze spelers, roep dan altijd met de luidste stem die u heeft: FORE!

Aan de rechterkant startend bij de sloot achter de gele tee-box is een hindernis. Deze loopt ongeveer tot de hoogte van de gele tee-box van hole 5. Het eerste deel van deze hindernis heeft een afwateringsgeul, tevens is deze aangemerkt als een Gebied met een Kwetsbaar Milieu en herkenbaar aan de rode palen met een groene kop. Indien het bekend is of het praktisch zeker is dat de bal hierin ligt, dan dient u, met één strafslag, te handelen volgens regel 17.1. Het betreden van- of spelen vanuit dit gebied is niet toegestaan.

Op deze hole wordt het meest gezondigd tegen de regel bij Out of Bounds.
De gehele linkerzijde van deze hole, maar ook de gehele achterzijde van de green is voorzien van witte palen en dus out of bounds.
Slaat u de bal out of bounds dan heeft u slechts één optie en dat is:
speel een nieuwe bal, vanaf de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan met bijtelling van één strafslag. Was uw laatste slag op de afslagplaats dan mag u daar de bal weer opteeën.

De bal ligt out of bounds indien deze geheel out of bounds is, dus achter de denkbeeldige lijn aan de voorzijde van de out of bounds palen.

Ook bij een tweede of derde slag naar de hole waarbij de bal over de green heen rolt en dan out of bounds gaat geldt deze regel. Ook in dat geval moet u, met bijtelling van één strafslag, een nieuwe bal slaan vanaf de plaats waar uw laatste slag heeft gedaan. Wat we vaak zien gebeuren is dat men een bal dropt bij het punt waar de bal de out of bounds lijn is gepasseerd en DAT MAG NOOIT!
Doet u dit, dan speelt u van de verkeerde plaats en dat kost u twee strafslagen.

Aan de rechterzijde van deze hole, voor de afslag van hole 5, bevindt zich een heel groot gebied met GUR. U mag hier buiten de GUR de bal droppen, niet dichter bij de hole. 

Indien u niet zeker weet of de bal out of bounds is gegaan, maar u bent bang van wel, SLA DAN ALTIJD EEN PROVISIONELE BAL. U bevordert hiermee de doorstroming door de baan want, indien de bal wel out of bounds ligt, of u kunt de bal niet vinden (verloren bal) zou u terug moeten naar de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan en een nieuwe bal spelen met bijtelling van één strafslag. Nu kunt u met bijtelling van één strafslag verder spelen met uw provisionele bal.

Als u, na het spelen van een provisionele bal, uw oorspronkelijke bal terugvindt dan moet u altijd met deze oorspronkelijke bal verder spelen. Ook wanneer deze onspeelbaar ligt. Indien u in zo’n situatie verder speelt met de provisionele bal dan speelt u met de verkeerde bal, dit kost u dan twee strafslagen.

Wanneer wordt de provisionele bal de bal in het spel:

  • De speler mag een provisionele bal spelen totdat hij de plaats bereikt waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt. Indien hij een slag doet naar de provisionele bal van de plaats waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt, of van een punt dichter bij de hole dan die plaats, is de oorspronkelijke bal verloren en wordt de provisionele bal de bal in het spel met de straf van slag en afstand (één strafslag).

Indien de oorspronkelijke bal verloren is buiten een hindernis, of indien hij buiten de baan ligt, wordt de provisionele bal de bal in het spel met de straf van slag en afstand.

Uitzondering: Indien het bekend is of praktisch zeker dat de oorspronkelijke bal die niet is gevonden, bewogen is door een outside agency, of in een obstakel of een abnormale terreinomstandigheid ligt, mag de speler handelen volgens de Regel die van toepassing is.

Wanneer moet de provisionele bal worden opgegeven.

Indien de oorspronkelijke bal niet verloren is, en ook niet buiten de baan ligt, moet de speler de provisionele bal opgeven en met de oorspronkelijke bal verder spelen.

Vindt u de bal niet binnen drie minuten nadat u bent begonnen met zoeken, dan is de bal automatisch een verloren bal geworden. U moet dan terug naar de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan, met bijtelling van één strafslag. Was uw laatste slag op de afslagplaats dan mag u daar weer opteeën.

Tenslotte is op deze hole nog een Local Rule van toepassing. 

Hoogspanning Kabels en Masten

Indien de bal deze raakt moet de speler de slag laten vervallen en opnieuw een bal spelen, vanaf de plaats waar deze laatste slag werd gedaan, zonder staf.

Vereniging Golfpark Crimpenerhout logo
Vereniging Golfpark Crimpenerhout

Copyright © - Vereniging Golfpark Crimpenerhout 2024 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Cookieverklaring

Designpro.nl | Z-IM.nl