Hole 5 tekst

Hole 5: Hindernissen en out of bounds

Voor velen van ons een van de lastigste holes om te spelen, want oh oh het gevaar is zo groot dat je in het water terecht komt.

Echte longhitters willen graag proberen om vanaf de afslagplaats in één keer over de waterhindernis richting green te gaan. Ter bescherming van de spelers op hole 3 is er een Local Rule gemaakt die het volgende bepaalt:

Tijdens het spelen van hole 5 is het gedeelte dat grenst aan de hindernis (van hole 3) 'buiten de baan'.

Er staan aan de zijde van hole 3 dus witte out of bounds palen, aan beide kanten afgesloten met een circa 1 meter hoge witte paal. De bal is dus out of bounds als hij aan de overkant van de afslagplaats ligt tussen de beide hoge palen. Slaat u de bal verder op de fairway van hole 3, ook dan is sprake van out of bounds. Ook als u met uw tweede of derde slag hier terecht komt is er dus sprake van out of bounds.
Mag ik dan niet vanaf de afslagplaats rechtstreeks naar de green van hole 5. 
Ja natuurlijk mag dat, de bal moet dan echter wel terecht komen achter de verste witte paal of de loodlijn daarop richting fietspad. Is de bal out of bounds, dan heeft u slechts één optie en wel een nieuwe bal spelen vanaf de plaats waar u uw laatste slag hebt gedaan met bijtelling van één strafslag. Was uw laatste slag op de afslagplaats dan mag u weer opnieuw opteeën.

Bedenk wel dat de veiligheid van spelers op hole 3 in gevaar komt als u een afzwaaier produceert. Zorg ervoor dat u en uw flightgenoten goed bij stem zijn, zodat u indien nodig een luid “FORE”kunt laten horen.

Het eerste deel van de hindernis rechts is voorzien van rode palen. Gaat de bal hier de hindernis in, dan heeft u de volgende mogelijkheden om verder te spelen. 
 

  1. U mag met bijtelling van één strafslag een bal spelen vanaf de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan. Als dit de afslagplaats was dan mag u opteeën.
  2. Ligt de bal in de hindernis (achter de rode palen) maar u kunt deze nog spelen dan mag dat uiteraard en zonder strafslag. 
  3. U mag met bijtelling van één strafslag, een bal droppen buiten de hindernis, binnen 2 stoklengten van de plaats waar deze de grens van de hindernis kruiste en natuurlijk nooit dichter bij de hole.

Verderop gaat dit over in gele palen, die ook aan de overzijde staan, vanaf de hoge witte paal naar links gezien is er dus al sprake van een hindernis.
Ook als de bal onverhoopt eerst op de kant is geweest en daarna alsnog terug het water inrolt, bent u de hindernis NIET GEPASSEERD. U zult ook een van onderstaande mogelijkheden moeten kiezen. Een veel gemaakte fout is dat men een bal dropt aan de overzijde en vervolgens verder speelt vanaf dat punt. Doet u dat dan speelt u vanaf de verkeerde plaats en heeft u maar liefst twee strafslagen opgelopen.

Komt de bal hier in het water dan heeft u de volgende mogelijkheden om het spel te vervolgen:

  1. U mag met bijtelling van één strafslag een bal spelen vanaf de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan. Als dit de afslagplaats was dan mag u opteeën.
  2. Ligt de bal in de hindernis (achter de gele palen) maar u kunt deze nog spelen dan mag dat uiteraard en zonder strafslag. 
  3. Met bijtelling van één strafslag mag u de bal droppen in een rechte lijn naar achteren gerekend vanaf de vlag door het punt waar de bal het laatst de grens van de waterhindernis is gepasseerd – en dus NIET waar de bal het water is ingegaan – en zover naar achteren als u wilt.

Als u een bal speelt vanaf de overzijde van de hindernis (aan de kant van de green dus), en de bal komt alsnog in de hindernis, dan heeft u hier weer de mogelijkheden van de hindernis die al eerder zijn genoemd. 

Er is echter een uitzondering en wel de volgende: U speelt de bal van vóór de hindernis en deze gaat er overheen en komt vervolgens in het inhammetje links van de brug alsnog in de hindernis. Het gaat nu om de vraag:

  • waar is de bal het laatst de grens van de hindernis gepasseerd?

En dat is bij het inhammetje. 
Op basis van Regel 17 mag u dus een bal droppen op een rechte lijn vanuit de vlag door het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis is gepasseerd. En dit zou dus nog net op de landtong voor het inhammetje kunnen zijn; lukt dit in verband met de verplichte rechte lijn naar de vlag niet, dan moet u vóór het bruggetje een plek vinden.

Als de bal op het bruggetje tot stilstand komt ligt de bal op een vast obstakel in de hindernis. De hindernis regel is dan van toepassing.

Vereniging Golfpark Crimpenerhout logo
Vereniging Golfpark Crimpenerhout

Copyright © - Vereniging Golfpark Crimpenerhout 2024 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Cookieverklaring

Designpro.nl | Z-IM.nl