Hole 6 tekst

Hole 6: Hindernissen en bosschages 

Afslag vanaf Geel/Rood

De bal is de hindernis pas gepasseerd als deze ook daadwerkelijk aan de overzijde op de baan ligt. Als de bal terug de hindernis in rolt bent u de hindernis dus NIET gepasseerd en moet u de regel van de hindernis toepassen.
U moet nu, met bijtelling van één strafslag, opnieuw een bal spelen met de volgende mogelijkheden.

 1. Een bal droppen achter de hindernis, op een rechte lijn vanaf de vlag, door het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis is gepasseerd. U mag hierbij zover naar achteren als u wilt, dus tussen afslagplaats en het water.
 2. Opnieuw een bal spelen vanaf de plaats waar u de laatste bal hebt gespeeld.
  In dit geval dus vanaf de afslagplaats waarbij u weer opnieuw de bal mag opteeën.
 3. Ligt de bal in de hindernis, maar u kunt deze nog spelen dan mag dat uiteraard, zonder strafslag.

Indien u dit niet doet en een bal aan de overzijde van de hindernis dropt en deze speelt, speelt u vanaf de verkeerde plaats en dat levert u twee strafslagenop.

Aan de rechterzijde van de fairway en achter de green zijn nog twee gebieden met bosschages.

Slaat u de bal in de bosschages dan hebt u de volgende opties:

 1. De bal spelen zoals deze ligt.
 2. De regel van de onspeelbare bal toepassen met de volgende opties, uiteraard altijd met één strafslag. 
  • Drop een bal zo dicht mogelijk bij de plek waar u de laatste slag hebt gedaan. Als dat de afslagplaats is, mag u de bal weer opteeën. 
  • Drop een bal achter het punt waar de bal lag op een rechte lijn die loopt vanaf de vlaggenstok door het punt waar de bal lag. U mag hierbij zover naar achteren als u wilt.
  • Drop een bal binnen twee stoklengten van de plek waar de bal lag, maar niet dichter bij de hole.

Bal niet gevonden dan de regel van de verloren bal toepassen.

Vereniging Golfpark Crimpenerhout logo
Vereniging Golfpark Crimpenerhout

Copyright © - Vereniging Golfpark Crimpenerhout 2024 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Cookieverklaring

Designpro.nl | Z-IM.nl