Hole 7 tekst

Hole 7: Bosschages en bunkers

Een hole met weinig hindernissen of het zouden de fairway bunker rechts en uiteraard de uitgebreide bunker voor de green en de diepe bunker aan de achterzijde van de green moeten zijn.

Aan beide zijden van de fairway bevinden zich bosschages. Indien u de bal in de richting van deze bosschages slaat, sla dan altijd eerst een provisionele bal. Dat bespaart u teruglopen naar de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan, want als u de bal niet kunt vinden is er sprake van een verloren bal en dan moet u, met één strafslag, een bal spelen vanaf de plek waar u uw laatste slag heeft gedaan.

Slaat u de bal in de bosschages dan hebt u de volgende opties:

 1. De bal spelen zoals deze ligt.
 2. De regel van de onspeelbare bal toepassen met de volgende opties, uiteraard altijd met één strafslag.
  • Drop een bal zo dicht mogelijk bij de plek waar u de laatste slag hebt gedaan. Als dat de afslagplaats is, mag u de bal weer opteeën.
  • Drop een bal achter het punt waar de bal lag op een rechte lijn die loopt vanaf de vlaggenstok door het punt waar de bal lag. U mag hierbij zover naar achteren als u wilt.
  • Drop een bal binnen twee stoklengten van de plek waar de bal lag, maar niet dichter bij de hole.

De bal komt in een van de bunkers terecht, welke mogelijkheden zijn er dan?

Indien u denkt de bal te kunnen spelen, dan is er uiteraard niets aan de hand.

Let wel goed op de volgende beperkingen voor het aanraken van zand in een bunker voordat je een slag doet naar je bal:

 • Het is niet toegestaan om opzettelijk het zand aan te raken met je hand, een club of hark om de conditie van het zand te testen.
 • Met je club het zand aan te raken in het gebied direct voor of achter je bal.
 • Bij het doen van een oefenswing.
 • Bij het maken van je backswing voor een slag.

Wanneer u deze regel overtreedt dan kost dattwee strafslagen.

De volgende handelingen zijn wel toegestaan in de bunker:

 • Verwijderen van losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels.
 • Je voeten ingraven om je stand in te nemen voor een oefenswing of de slag.
 • Clubs, uitrusting of andere voorwerpen in de bunker plaatsen.
 • Meten, markeren, opnemen, terugplaatsen of andere handelingen die volgens de regels zijn toegestaan;
 • Op een club leunen om te rusten, in balans te blijven of om een val te voorkomen.

Wat nu indien de bal onspeelbaar blijkt te liggen, bijvoorbeeld net onder de grasrand van de bunker. U heeft nu vier mogelijkheden om verder te kunnen spelen, met 1 of twee strafslagen, nadat u de bal eerst onspeelbaar hebt verklaard.

Opnieuw een bal slaan vanaf het punt waar u uw laatste slag heeft gedaan. Als dit op de afslagplaats was mag u weer opteeën.

Een bal droppen binnen 2 stoklengten in de bunker vanaf het dichtstbijzijnde punt waar u met het maken van uw slag, het innemen van uw stand en de ligging van de bal, geen hinder meer ondervindt en niet dichter bij de hole en in de bunker.

 1. Een bal droppen in de bunker op een rechte lijn vanaf de vlag door het punt waar de bal was op het moment dat deze onspeelbaar werd verklaard.
 2. Een bal droppen op een rechte lijn vanaf de vlag door het punt waar de bal was op het moment dat deze onspeelbaar werd verklaard. Dit mag buiten de bunker maar in dat geval krijgt u2 strafslagen.    

Bijzonderheid in de bunker met tijdelijk water (regel 16.1c), dit mag u gratis in de bunker ontwijken.
Bij tijdelijk water in de bunker kunt er ook voor kiezen om buiten de bunker te droppen met 1 strafslag. 
Drop een bal achter het punt waar de bal lag op een rechte lijn die loopt vanaf de vlaggenstok door het punt waar de bal lag buiten de bunker zodra u een slag kunt maken.Zie ook afbeelding hieronder.

En ja vergeet het niet, bent u in de bunker geweest, dan deze ALTIJD AANHARKEN. U wilt toch zelf ook niet dat de bal in de voetafdruk van uw voorganger komt te liggen.

Als u in een bunker de bal wilt identificeren volg dan altijd de juiste procedure:
Deze procedure geldt ook elders op de baan.

 1. Markeer de ligplaats van de bal met bijvoorbeeld een tee.
 2. Neem de bal op en controleer of het de bal is, let op NIET verder schoonmaken als nodig is ter identificatie. Anders loopt u tegen een strafslag aan.
 3. Plaats de bal terug en zorg ervoor dat de ligging identiek is aan de situatie die vooraf ging aan de identificatie.
Vereniging Golfpark Crimpenerhout logo
Vereniging Golfpark Crimpenerhout

Copyright © - Vereniging Golfpark Crimpenerhout 2024 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Cookieverklaring

Designpro.nl | Z-IM.nl