Hole 8 tekst

Hole 8: Bosschages, out of bounds en hindernissen

De langste hole op onze prachtige baan, een volwaardige Par 5.

De moeilijkheid zit hem voor velen in de lengte van deze hole, maar bedenk goed dat u met 3 slagen van zo’n 100-130 meter ook vlak voor de hindernis bent.

De gehele linkerzijde van deze hole is Out of Bounds, met uitzondering van een klein stukje bij de hindernis. Met behulp van witte (Out of Bounds) en gele palen is hier duidelijk aangegeven waar Out of Bounds eindigt en overgaat in de hindernis, aan de overzijde van het water uiteraard omgekeerd. 
Slaat u de bal Out of Bounds , dan heeft u slechts één optie om het spel voort te zetten:

Sla een nieuwe bal vanaf de plek waar u uw laatste slag heeft gedaan en tel één strafslag op bij uw score. Sloeg u vanaf de afslagplaats, dan mag u weer opteeën.

Als u niet zeker weet of de bal daadwerkelijk Out of Bounds is, sla dan altijd een provisionele bal. U kunt dan in ieder geval, indien de bal Out of Bounds is c.q. niet gevonden wordt, altijd verder spelen zonder terug te moeten naar de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan.

Aan de rechterzijde van de fairway bevinden zich bosschages. Indien u de bal in de richting van deze bosschages slaat, sla dan altijd eerst een provisionele bal. Dat bespaart u teruglopen naar de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan, want als u de bal niet kunt vinden is er sprake van een verloren bal en dan moet u, met één strafslag, een bal spelen vanaf de plek waar u uw laatste slag heeft gedaan.

Slaat u de bal in de bosschages dan hebt u de volgende opties:

  1. De bal spelen zoals deze ligt.
  2. De regel van de onspeelbare bal toepassen met de volgende opties, uiteraard altijd met één strafslag.
    • Drop een bal zo dicht mogelijk bij de plek waar u de laatste slag hebt gedaan. Als dat de afslagplaats is, mag u de bal weer opteeën.
    • Drop een bal achter het punt waar de bal lag op een rechte lijn die loopt vanaf de vlaggenstok door het punt waar de bal lag. U mag hierbij zover naar achteren als u wilt.
    • Drop een bal binnen twee stoklengten van de plek waar de bal lag, maar niet dichter bij de hole.

De gehele hindernis is voorzien van gele palen, dus gelden hier de regels van de gele hindernis. U bent de hindernis pas gepasseerd als de bal aan de overzijde van de hindernis ligt. Speelt u de bal in het water dan mag u een bal droppen op een punt, gerekend vanaf de vlag door het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis is gepasseerd, waarbij u zover naar achteren mag als u wilt. U krijgt hiervoor altijd één strafslag. Uiteraard mag u ook een bal droppen op de plaats vanwaar u deze pechslag speelde.

Indien u de bal rechts vanaf de fairway heeft geslagen en deze belandt alsnog links in de hindernis, dan is het soms niet goed mogelijk om het punt te bepalen dat ligt op de rechte lijn vanaf de vlaggenstok door de plek waar de bal de hindernis is gepasseerd. In dat geval moet u het punt kiezen dat daar zo dicht mogelijk bij ligt, maar in ieder geval nooit dichter bij de hole. De bal droppen aan de overzijde van de hindernis is dus nooit een optie. Doet u dat wel dan speelt u vanaf de verkeerde plaats en krijgt u twee strafslagen.

Let er vervolgens goed op dat de gehele linkerzijde van de baan, na de hindernis, Out of Bounds is. Dus bij een te harde slag vanaf de baan richting de vlag, waarbij deze links in het water verdwijnt, heeft u slechts één optie: opnieuw een bal spelen vanaf de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan met bijtelling van één strafslag.

We zien ook hier nog wel eens dat spelers een bal droppen bij het water, maar helaas, dat kan dus absoluut niet volgens de regels. Deze spelers krijgen twee strafslagenomdat zij vanaf een verkeerde plaats spelen.

Vereniging Golfpark Crimpenerhout logo
Vereniging Golfpark Crimpenerhout

Copyright © - Vereniging Golfpark Crimpenerhout 2024 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Cookieverklaring

Designpro.nl | Z-IM.nl