Hole 9 tekst

Hole 9: Out of bounds, bunkers en hindernissen

Op deze laatste hole zijn aan de linkerzijde van de gele- en rode afslagplaats netten neergezet, dit ter bescherming van de gebruikers van de tuintjes aan de linkerkant.

De gehele linkerzijde van deze hole is Out of Bounds hetgeen duidelijk met witte palen is aangegeven. Voor de netten geldt dat, indien de bal onder (tussen de palen) of achter het net terecht komt, dit ook Out of Bounds is, ook al zou u die bal eventueel nog kunnen spelen.
Dit is aangegeven door de witte verf onder op de palen waaraan de netten zijn opgehangen. En inmiddels weet u het wel, indien de bal Out of Bounds is dan heeft u slechts één optie, een nieuwe bal spelen vanaf de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan met bijtelling van één strafslag. Was dit op de afslagplaats dan mag u weer opteeën.

Komt de bal nu vlak voor het net te liggen en kunt u deze NIET spelen, dan moet u de bal onspeelbaar verklaren en de regel van de onspeelbare bal toepassen. Omdat het net is voorzien van de out of bounds markering (witte verf op de palen) is het dus per definitie géén vast obstakel!!! U krijgt hier dus ALTIJD minimaal één strafslag..

Ligt de bal onspeelbaar dan kunt u kiezen uit een van de drie volgende mogelijkheden:

 1. Drop een bal zo dicht mogelijk bij de plek waar u uw laatste slag heeft gedaan. Als dat de afslagplaats was dan mag u weer opteeën.
 2. Drop een bal achter het punt waar de bal lag op een rechte lijn die loopt vanaf de vlag door het punt waar de bal lag. U mag hierbij zover naar achteren als u wilt. 
  (hier uiteraard gezien de positie van de netten onmogelijk)
 3. Drop een bal binnen twee stoklengten van de plek waar de bal lag, maar nooit dichter bij de hole.

In alle drie de gevallen loopt u dus één strafslag op.

Aan de rechterkant voor de bunker en achter de green bevinden zich bosschages. Indien u de bal in de richting van deze bosschages slaat, sla dan altijd eerst een provisionele bal. Dat bespaart u teruglopen naar de plaats waar u uw laatste slag heeft gedaan, want als u de bal niet kunt vinden is er sprake van een verloren bal en dan moet u, met één strafslag, een bal spelen vanaf de plek waar u uw laatste slag heeft gedaan.

Slaat u de bal in de bosschages dan hebt u de volgende opties:

 1. De bal spelen zoals deze ligt.
 2. De regel van de onspeelbare bal toepassen met de volgende opties, uiteraard altijd met één strafslag.
  • Drop een bal zo dicht mogelijk bij de plek waar u de laatste slag hebt gedaan. Als dat de afslagplaats is, mag u de bal weer opteeën.
  • Drop een bal binnen twee stoklengten van de plek waar de bal lag, maar niet dichter bij de hole.
  • Drop een bal achter het punt waar de bal lag op een rechte lijn die loopt vanaf de vlaggenstok door het punt waar de bal lag. U mag hierbij zover naar achteren als u wilt.

Komt de bal aan de rechterzijde in het water dan is er sprake van een hindernis. 
U kunt dan de regels voor de hindernis toepassen. 

 1. U mag de bal spelen zoals die ligt. 
 2. U mag, met bijtelling van één strafslag, een bal spelen vanaf de plaats waar u de laatste slag deed.
 3. U mag een bal droppen buiten de hindernis binnen twee stoklengten van de plaats waar de bal het laatst de grens van de hindernis gepasseerd is, maar nooit dichter bij de hole. Ook hier krijgt u één strafslag.
Vereniging Golfpark Crimpenerhout logo
Vereniging Golfpark Crimpenerhout

Copyright © - Vereniging Golfpark Crimpenerhout 2024 | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Cookieverklaring

Designpro.nl | Z-IM.nl